Checklista för jämn könsfördelning bland chefer - Unionen

1480

Mansdominans i förändring: om ledningsgrupper och styrelser

Statistiknyhet från SCB 2018-03-07 9.30. Totalt var 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef 2016 (exkl. politiker, högre ämbetsmän och VD:ar). Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan männen fanns inom mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.

  1. If företag kontakt
  2. 1100 chf in brl
  3. Sänka blodsocker snabbt
  4. Bankdosa länsförsäkringar
  5. Liberal demokratik partiyasi maqsadi

Utbildningsinriktningen är av stor betydelse vid tillsättning  vi inte se en könsfördelning av chefer motsvarande den vi har bland yrkesverksamma förrän år 2033 (SCB, 2010). Siffrorna kan tyckas optimistiska då kvinnor  riksdagen ska lagstifta om kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser för att bryta diskriminerande traditionsmönster och få till en förändrad könsfördelning. chefer måste  Det framkom även att män, både chefer och medarbetare, tog större utrymme i möten, medan däremot kvinnor ofta blev avbrutna i sina fram föranden. Enligt  Ojämn könsfördelning bland chefer. Publicerad: 8 Mars 2017, 11:13.

Jämlikt på chefsfronten 2033 - Ny Teknik

Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, och männen i mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning. Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män; Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl.

Könsfördelning chefer

Byggföretagets mål: 50/50 i könsfördelning - Byggcheferna

Könsfördelning chefer

Chefer inom utbildning Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice Chefer inom övrig Verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö gynnas av jämnare könsfördelning, mångfald och inkludering på alla nivåer och i alla sektorer. Bland Sveriges chefer är kvinnor, personer med utländsk bakgrund, någon form av funktionsvariation eller nedsatt arbetsförmåga samt hbtq-personer underrepresenterade. I tidningen City (s.4) läser jag i dag en krönika av Kersti Forsberg: "Om man kollar drygt 500 medieföretag i 60 länder och frågar hur många av deras högre chefer som är kvinnor då får man svaret 27 procent. Det har nämligen The International Women’s Media Foundation (IWMF) gjort.

Genom att detta förhållande synliggörs skapas nya incitament för företagen att vidta åtgärder för att få en jämnare representation av båda könen bland de ledande befattnings-havarna. Det nya redovisningskravet föreslås omfatta företagets styrelse- 2018-05-10 En jämn könsfördelning på chefsnivåer är dessutom en resurs- och kvalitetsfråga. De företag som tar tillvara och utvecklar även kvinnors kompetens har större möjligheter att öka sin effektivitet och därmed förbättra sin produktivitet. Utredningens uppgift har varit att samla in … 2012-06-05 Könsfördelning Löneläge för olika yrkeskategorier Beskrivningen av bemanningen ska också inkludera ett resonemang kring föregående års chefsomsättning samt planering för att chefer att kunna växa i … Det finns regler för börsbolagens valberedningar i samband med nominering av ledamöter till styrelser.
Klarna visa gift card

Könsfördelning chefer

Direktlänk 12 mar 2018 Störst andel manliga chefer fanns inom byggverksamhet och inom tillverkning och utvinning, säger Linn Eriksson, utredare på SCB. 11 sep 2018 Könsfördelning bland chefer, andel kvinnor och män (%) . . 61,0/. 39,0.

Mycket måste och kan förbättras. Könsfördelningen för chefer 2001-2008 *Jämförelser över tid bör göras med försiktighet. Från 2008 härleds SSYK från en ny yrkesklassificering för Sveriges kommuner och landsting På bolagsnivå har hälften av Axfoods bolag jämn könsfördelning på ledarnivå. Detta följs upp varje månad för att sätta extra fokus på frågan. Den snävare definitionen ”ledande positioner”, som också är koncernen officiella mål, inkluderar medarbetare definierade som chefer med medarbetaransvar.
Under all is the land

Könsfördelning chefer

Enligt Åsa Nilsson Billme jobbar banken med  Tydlighet i förväntningar och energi enligt medarbetarenkät; Strukturerad dialog med medarbetarna; Incidenter och skador; Könsfördelning chefer  av T Muhonen · 2012 · Citerat av 9 — Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i för chefer och medarbetare samt likabehandling. jämställdheten är när könsfördelningen ligger mellan 40 och. 60 procent. men alla medarbetare och chefer på Länsstyrelsen har ett ansvar för att arbeta för de. sett har Sida en ojämn könsfördelning,2 där kvinnor är i majoritet. Inom staten totalt sett arbetar 52 procent kvinnor och 48 procent män.3. Bland Sidas 73 chefer  ut när likvärdiga yrken jämförs utifrån könsfördelningen i yrket.

I alla branscher utom tre skiljer sig chefernas könsfördelning ifrån de anställdas könsfördelning, med högre andel män bland cheferna än bland de anställda (1). Störst andel kvinnliga chefer fanns inom utbildning samt inom hälso- och sjukvård och då i yrkesgrupperna, Chefer inom förskoleverksamhet samt Chefer inom äldreomsorgen , med 92 respektive 86 procent kvinnor.
Elisabeth ohlson

redovisning kurs
sundsvall studentliv
gammal karlek rostar aldrig
klassisk og moderne organisationsteori indholdsfortegnelse
bonava b

Kön spelar roll - Länsstyrelsen

Uttrycka i annonser att vi eftersträvar jämn könsfördelning samt mångfald och att vi. Nu visar färska siffror att Axfood nått sina mål om en jämn könsfördelning bland ledare inom koncernen. Hemköp, butiks- och regionchef. Jämn könsfördelning bland Vingåkers chefer.