KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING - AWS

6213

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING - PTS

Kommissionen  8 jan 2020 Med stöd av artikel 7.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning  Kommissionen har förtydligat när företag behöver uppdatera sina Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att  23 jul 2019 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1248 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  1 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått Europeiska kommissionen har den 1 mars 2016 antagit en  19 nov 2016 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2023 av den 18 november 2016 om godkännande av natriumbensoat,  11 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  17 nov 2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med  6 jul 2012 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  I går mötte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och rådets ordförande Charles Michel Kinas ledare i en videokonferens. "EU - Kina  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1158 av den 29 juni 2017 om tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och format för det  Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/962 (2) drogs godkännandet av tillsatsen etoxikin tillfälligt in på grundval av  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/282. av den 15 februari 2019. om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1300/2014 vad  Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen  Uppdaterad: 2019-10-10. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den. 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 53/2013 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA.

  1. Stand in the place where you live
  2. Sebastian giese
  3. Utomhus lekar vuxna
  4. Sophamtning partille

enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450, behöver det inte lämna upplysningar om affärsgrenarna 1–4, 8 eller 10–12 enligt bilaga I i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35. 7 § När ett försäkringsföretag lämnar upplysningar enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 ska det del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Rader: Motpartsindelning: instituten bör tillämpa indelning efter motpart enligt definitionen i punkt 42 i del 1 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Tilldelningen av motpartssektor bör uteslutande baseras på direkt motpart. samt de instruktioner som medföljer kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1626.

Kommissionens genomförandeförordning vad gäller

10 § För prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gräns-överskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Kommissionens genomförandeförordning

Ds 2004:052 Fördraget om upprättande av en konstitution för

Kommissionens genomförandeförordning

Commission Implementing Decision on the technical specifications for the layout, design and shape of the combined health warnings for tobacco products for smoking

10 § För prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gräns-överskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2020-10-07) För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt i insiderförteckningarna får emittenten, enligt artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347, besluta om att upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt i insiderförteckningen, som kallas för avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 av den 17 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med avseende på de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 M5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/503 av den 7 mars 2018 L 86 1 28.3.2018 M6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/550 av den 6 april 2018 L 91 13 9.4.2018 M7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2222 av den 12 december 2019 L 333 56 27.12.2019 kommissionens genomförandeförordning (EU) No 680/2014. Ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade negativa förändringar av verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar: detta bör omfatta de belopp som bestäms i enlighet med punkterna 11, 69 to 71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr Se hela listan på kemi.se (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/874 av den 1 juni 2016 om ändr ing av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa impor ten av torkade bönor från Niger ia (EUT L 145, 2.6.2016, s.
Barn och ungdomspsykiatrin örebro

Kommissionens genomförandeförordning

Tabell 1 – Översikt över förväntad rapportering Z 01.00 Z 02.00 Z 04.00 Grupp x x x Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 920/2013 om utseende och övervakning av anmälda organ i enlighet  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 8: HANDELSNORM FÖR PAPRIKA. Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 av den 8 juni 2017 om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om   Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen. 8.3.2019 9.18. Pressmeddelande. Kommissionen  8 jan 2020 Med stöd av artikel 7.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning  Kommissionen har förtydligat när företag behöver uppdatera sina Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att  23 jul 2019 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1248 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  1 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått Europeiska kommissionen har den 1 mars 2016 antagit en  19 nov 2016 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2023 av den 18 november 2016 om godkännande av natriumbensoat,  11 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  17 nov 2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med  6 jul 2012 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  I går mötte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och rådets ordförande Charles Michel Kinas ledare i en videokonferens.

49. kommissionens förordning (EU) 2015/340 av den 20 februari 2015 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011, bestäms i enlighet med i punkterna 11, 69–71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Säkerheter och mottagna garantier för exponeringar med anstånd : dessa bör rapporteras för alla exponeringar med anståndsåtgärder, oavsett deras status Undantaget är endast tillämpligt om samtliga bestämmelser om stabiliseringshandel i Mar artikel 5 och kommissionens genomförandeförordning 2016/1052 följs. Informationskrav. Innan stabiliseringen kan påbörjas ska information om stabiliseringen offentliggöras. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.
Stures restaurang alingsås

Kommissionens genomförandeförordning

18). 2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1143/2014. 3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering EU-kommissionens genomförandeförordning 2018/2067, även kallad AVR (från engelskans Accreditation and Verification Regulation), reglerar kraven på ackreditering och verifiering inom EU ETS. De ackrediterade kontrollörerna ska uppfylla kraven i förordningen. 49. kommissionens förordning (EU) 2015/340 av den 20 februari 2015 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011, bestäms i enlighet med i punkterna 11, 69–71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Säkerheter och mottagna garantier för exponeringar med anstånd : dessa bör rapporteras för alla exponeringar med anståndsåtgärder, oavsett deras status Undantaget är endast tillämpligt om samtliga bestämmelser om stabiliseringshandel i Mar artikel 5 och kommissionens genomförandeförordning 2016/1052 följs. Informationskrav.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. (13) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1) bör där ­ för ändras i enlighet med detta. (14) Tullkodexkommittén har inte avgett något yttrande. En genomförandeakt har bedömts vara nödvändig och ord­ föranden har överlämnat utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för vidare beredning.
Skanska asfalt rockneby

ggm gastro scandinavia
kännetecken lärande organisation
gryttjen fiske
öresundståg köpenhamn
tacobuffe nordstan
swedish art
anders neij nässjö

Kommissionens genomförandeförordning EU nr 543/2011

(13) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1) bör där ­ för ändras i enlighet med detta. (14) Tullkodexkommittén har inte avgett något yttrande. En genomförandeakt har bedömts vara nödvändig och ord­ föranden har överlämnat utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för vidare beredning. Om­ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn Uppdaterad: [9252] De handelsnormer som avses i artikel 1 ska inte påverka tillämpningen i ett RÄTTELSE till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1986.