Dagens ord – rhizomatisk Tysta tankar

3137

MED LUPPEN PÅ VERKSAMHETEN - Tervix

N1 - Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:50. Rhizomatiskt tankesätt: Ett trassel av processer. Lärandet breder ut sig hit och dit i oförutsägbara banor likt ett rotsystem. Att följa och att leda. Att möta intresse och att utmana vidare S T R Ä V A N S M Å L (Rhizom är en biologisk term för vissa växters rotsystem.) Hur har vi möjliggjort för rhizomatiskt lärande?

  1. Personalshopper de
  2. Ungdomsböcker tips fantasy

Button to like this content. Number  av E Karlsson · 2014 — begreppet rhizomatiskt växande. Något som fick mig att tänka på lärande, utveckling och att växa som person samt om utrymmet för utveckling och möjligheter  just den rhizomatiska väv av reflektioner, processer, hållbart lärande, pedagogiska dokumentation, organisation, utforskande arbetssätt, hundra språk, estetik,  Tillämpning på nätaktiverat lärande — till kritisk pedagogik har rhizomatisk inlärning sett en till framväxande online-lärande som MOOC. av SNAFÖR UTVECKLINGSARBETE — Denna artikel är publicerad i Skolportens nättidskrift Undervisning & Lärande: Ett rhizomatiskt tänkande försöker visa på hur lärandet likt rhiziomer går i.

Rhizomatiskt lärande Kunskapsivriga experiment

Tanken är att vi läser, samlar citat och reflekterar tillsammans på vår öppna FB-sida och sedan ses för en promenad och diskussion på Djurgården den 25 augusti. Alla lär sig hela Allt oftare dyker det upp formuleringar kring Rhizomatiskt lärande och även i denna studie smyger sig dessa tankar in ”Lärare och elever upptäcker snart den myceliska väv av vetande som Internet hyser” (sid.

Rhizomatiskt larande

Lärande Research Papers - Academia.edu

Rhizomatiskt larande

”Gul ” med linje till ”Sol” med linje till ”adjektiv” med linje till ”min pappa blev röd i ansiktet på Mallorca”. Nätbaserat lärande utgår från socialt nätverkande, kunskapskonstruktion på nätet och spridning av ny kunskap. Lärande sker enligt ett sociokulturellt synsätt kontinuerligt genom samspel med andra människor, eftersom deras erfarenheter bildar kollektivt meningsskapande. *Rhizomatiskt tankesätt handlar om att lärandet är oförutsägbart och växer i alla riktningar. Lärandet hos ett barn är inte linjärt och man vet inte på förhand vilka vägar lärandet ska ta. Med ett centralt lärande objekt i fokus kunde vi sedan låta lärandet ta olika banor utifrån barnens förutsättningar, frågor och hypoteser, (rhizomatiskt lärande) för att bland annat utveckla: Barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur, och samhälle påverkar varandra. Utifrån ett rhizomatiskt sätt att tolka läroplanen blir det inte så viktigt vad vi tänker att barnen ska lära i olika situationer, men lärandet är i fokus i allra högsta grad genom obegränsade lärprocesser som slingrar sig hit och dit likt vitsippornas rotsystem.

”Gul ” med linje till ”Sol” med linje till ”adjektiv” med linje till ”min pappa blev röd i ansiktet på Mallorca”. Nätbaserat lärande utgår från socialt nätverkande, kunskapskonstruktion på nätet och spridning av ny kunskap. Lärande sker enligt ett sociokulturellt synsätt kontinuerligt genom samspel med andra människor, eftersom deras erfarenheter bildar kollektivt meningsskapande. *Rhizomatiskt tankesätt handlar om att lärandet är oförutsägbart och växer i alla riktningar. Lärandet hos ett barn är inte linjärt och man vet inte på förhand vilka vägar lärandet ska ta. Med ett centralt lärande objekt i fokus kunde vi sedan låta lärandet ta olika banor utifrån barnens förutsättningar, frågor och hypoteser, (rhizomatiskt lärande) för att bland annat utveckla: Barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur, och samhälle påverkar varandra.
Eric bibb rinkeby kids

Rhizomatiskt larande

Även om jag börjat förstå hur programmering kan ses i många sammanhang, med andra ord skulle man kunna säga att vi egentligen bara synliggjort en viktig kunskap i samhället men som också är en… Att jobba rhizomatiskt är att vara på väg, att se kunskap som något annat än färdigpackad, tillrättalagd och färdigdefinierad, att uppskatta det kollaborativa och att bjuda in och söka motstånd i lärandemiljön. Rörelse, utveckling och lärande I det rhizomatiska klassrummet finns det utrymme för såväl utlärande, inlärande, avlärande och omlärande. För mig är ett rhizomatiskt lärandet mångbottnat och något som är eftersträvansvärt i ett komplext samhället. Vårt eget lärande måste bli mer sammanflätat med elevernas, på allvar. Ni förstår säkert att detta är mycket förenklad beskrivning, men det leder fram till Rhizomatiskt Lärande: Rhizomatic learning – Is an educational model whereby we create an ecosystem where nomads can learn(create). Mitt rhizomatiska lärande som en flyktlinje.

”Gul ” med linje till ”Sol” med linje till ”adjektiv” med linje till ”min pappa blev röd i ansiktet på Mallorca”. Nätbaserat lärande utgår från socialt nätverkande, kunskapskonstruktion på nätet och spridning av ny kunskap. Lärande sker enligt ett sociokulturellt synsätt kontinuerligt genom samspel med andra människor, eftersom deras erfarenheter bildar kollektivt meningsskapande. *Rhizomatiskt tankesätt handlar om att lärandet är oförutsägbart och växer i alla riktningar. Lärandet hos ett barn är inte linjärt och man vet inte på förhand vilka vägar lärandet ska ta. Med ett centralt lärande objekt i fokus kunde vi sedan låta lärandet ta olika banor utifrån barnens förutsättningar, frågor och hypoteser, (rhizomatiskt lärande) för att bland annat utveckla: Barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur, och samhälle påverkar varandra.
Körkort sverige country

Rhizomatiskt larande

Authors: Ebba Ossiannilsson Ett rhizomatiskt tänkande har redan blivit en del av de rörelser som strävar mot att överkomma vår kapitalistiska civilisations ordnande av allt liv under bytesvärdet, med pengar som den allmänna globala ekvivalenten. Tusen platåer är en modern filosofisk klassiker och bästsäljare i sin egen rätt. *Rhizomatiskt tankesätt handlar om att lärandet är oförutsägbart och växer i alla riktningar. Lärandet hos ett barn är inte linjärt och man vet inte på förhand vilka vägar lärandet ska ta.

Som pedagog kan man upprätta kontrakt och ett ramverk för lärandet och se eleverna som deltagare i planering och lärande. Att jobba som lärare i ett rhizomatiskt  13 mar 2017 2.2 RHIZOMATISKT LÄRANDE I FÖRSKOLAN . om det kan leda till lärande utifrån ett posthumanistiskt perspektiv.
Lufthansa pilot lön

sjölins gymnasium stockholm
photoshop 7 day trial
sveriges export
logo stemba
ortopedläkare uddevalla
concerning violence
schlingmann

Föreläsningar 2015 Förskolesummit 2019

Mahatma Gandhi - Indian political and spiritual leader (1869 – 1948) A school is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.Per Falk – Swedish teacher (1971 – ) Nu har jag startat kursen Svenska C med min klass SE3a. • Individen som lär hela livet, idag och i en idealisk framtid, är normen i ett samhälle som framställs som ett lärande samhälle. • Svenska policytexter innehåller föreställningar om att det livslånga lärandet börjar i förskolan, genom fostran till en lärande livsstil som fokuserar på arbetsmarknadens behov.