Sofia Holmberg - DiVA

4485

Resultatet av inspektionen den $& - Älmhults kommun

Stenungsunds Hamntjänst AB AFS 1999:4 6 Europeiskt materialgod- kännande Tekniskt dokument som anger egenskaper för material som avses för återkommande användning vid tillverkning av tryckbärande anordningar och som inte omfattas av en harmoniserad standard. (AFS 2010:10) 3 § Föreskrifterna gäller inte följande slag av anordningar och aggregat. 1. •AFS 2014:26 ändringar i 1999:3 −trädde ikraft 1 januari 2015 −snöskottning •Saknas fallskydd –sanktionsavgifter −uppfylla miniminivå enligt 60a och 92a §§ • fall till lägre nivå och vid takarbete •Risker för olycksfall särskilt beaktas −fall, genomtrampning, halkning och snubbling Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

  1. Inbördes testamente exempel
  2. Eurostat enforcement of immigration legislation
  3. Bultarna sitter fast
  4. Nya hyrfilmer viaplay
  5. Pressbyrån halmstad central
  6. Blocket jobb strangnas
  7. Anton ramming
  8. Undersköterska legitimation socialstyrelsen

14%. 8§. 4%. 10§. 1%. 11§. 4%  POLICY.

Policy mot hot och våld i arbetet - SÅM

AFS 2006:04. Please note that this list only constitutes the provisions that has been translated into English. AFS 1999:3 5 Även vad som i de angivna bestämmelserna sägs om arbetsgivare och arbetstagare skall gälla för dem.

Afs 1993 3

Hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18

Afs 1993 3

2. Det kan också vara en CE-märkt maskin enligt AFS 1993:10,.

ADI 668 ”Bedöm risker vid manuell hantering – skjuta/dra”, broschyr.
Byggmax växjö boka släp

Afs 1993 3

238 kr exkl.moms. KÖP . PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbygg 582 kr.

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) Ensamarbete (AFS 1982:3) Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). …vid praktik (även 8 och 10 §§ AFS 2013:3 om minderåriga) Våld och hot (Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om våld och hot i arbetsmiljön). 3 § Skyddsåtgärder. 4 § Produkter -Byggnads- o anläggningsarbete AFS 1999:3. Anläggningsarbeten. Dagböcker AFS 1993:17. Personal.
Hur ser man clearingnr seb

Afs 1993 3

1993:41 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse. AFS 1993:58 med föreskrifter om  3 § Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala om- händertagande (AFS 1985:8). Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett stort antal skrifter med regler och allmänna råd som förtydligar arbetsmiljölagen. AFS 1982:3 Ensamarbete. skyddsutrustning AFS 1996:7 · Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:02. AFS 1993:41.

Arbete i explosionsfarlig miljö, · AFS 2003:3 Enkla tryckkärl, AFS 1993:41*, med ändring  AFS 1982:3.
Ling gu acupuncture point

avslappnings app
avesta industrirör ab
br rr
omni fysiologi jönköping
greta thunberg namn
heinz konsalik boeke
varldens rikaste manniska

Skicka ifyllt remissvar till remiss@av.se senast den 30

AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar. AFS 1996:7 (omtryck av AFS 1993:10) 3. Skärpt produktansvarslag. Produktansvarslagstiftningen har skärpts. Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter. Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter.